Gudrun Victoria Gotved

Viking, sanger, historiefortæller, forfatter, vølve, foredragsholder, syerske, væverske, underviser…

Vølvekraft

Gudrun victoria gotved

Som Gudrun voksede op, indså hun hurtigt, at kristendommen ikke var hendes vej. Naturen kaldte, de nordiske guder kaldte. Da Gudruns far også var asatroende, var det naturligt at gå til nordens guder, når det føltes nødvendig. Interessen for planterne blev til viden, især om hvordan planterne kan bruges til både mad og helbredelse.

I 1996 blev Gudrun bekendt med, at der fandtes andre asatroende rundt omkring, og samtidig opdagede hun også vikingemiljøet. Gudrun startede straks som aktiv deltager på forskellige vikingemarkeder, hvilket hun har gjort siden, hvor hun også kom i kontakt med andre asatroende.

I sommeren 1997 mødtes Gudrun med nogle andre asatroende i en park i Odense, hvor de talte om at starte et egentligt trossamfund. Der blev indkaldt til stiftende Alting i november 1997, hvor Gudrun og hendes far, Ole Gotved, var med til at stifte trossamfundet ”Forn Siðr”. Gudrun har i 5 år været valgt som ”Thul”, dvs. religiøs inspirator, for Forn Siðr, hun har flere gange foretaget både vielser og begravelser, og er i det hele taget et aktivt medlem af trossamfundet.

Bogen ’Asatro – de gamle guder i moderne tid’, udkom i 2001 som hendes første bog om asatro emnet. Da bogen trængte til en revidering, udkom ’Asatro – Nordisk spiritualitet’ i november 2019, som er en både revideret og kraftigt udvidet udgave af den første.

På grund af Gudruns viden om naturhelbredelse, urter og nordisk mytologi blev hun i vikingemiljøet kendt som ”Vølven”. Da hun senere blev ansat som formidler og Vølve på Ribe Vikingecenter, blev det til ”Vølven fra Ribe”. Ud over planterne arbejder Gudrun også med runerne.

Det mere seriøse arbejde startede, da hun på en af sine utallige ture til Island mødte Jóhanna Harðardóttir, der er Vølve og Gode i Island. Hun pegede Gudrun i retningen til runernes vej, og den vej førte til en stor viden om runerne, så de nu bruges til vejledning af folk der står ved en skillevej.