Den nye Edda – Nordens Guder i Nyere tid

En bog af Ole Gotved

en bog af Ole Gotved

Den ny Edda – Nordens guder i nyere tid

Bogen handler om de gamle guders / Asernes gøremål i de sidste tusinde år.

Den indeholder seks historier der beskriver, hvordan Aserne har fået comeback og er aktive i dag. Aserne følger med tiden, og som det fremgår af forsiden har Thor f.eks. skiftet bukkene ud med en motorcykel – med de konsekvenser det har fået; men aserne har også gang i andet… Så vil du vide mere, kan det anbefales at læse Oles bog.

Ole håber du vil modtage denne bog i samme ånd hvormed Piet Hein skrev sit berømte “Gruk”: “Den, der kun tager spøg for spøg og alvor kun alvorligt, han og hun har faktisk fattet begge dele dårligt”

Bogen kan købes ved at sende en anmodning til Gudrun her...